Działka pod budownictwo mieszkaniowe Gdańsk ul. Czereśniowa

Położenie i oznaczenie nieruchomości:

Gdańsk, ul. Czereśniowa
działka nr 20/5, obręb 75
link do mapy na google.maps

Powierzchnia działki: 5190 m2

Przeznaczenie:

Teren na którym leży działka jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego o numerze 1828 w strefie 003-M22, czyli tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej, ze względu jednak na złe parametry planu wystapiliśmy o nowy plan miejscowy obejmujący ten teren.

Prace na nowym planem (1849) są na ukończeniu, został on powtórnie wyłożony i powinien być uchwalony na przełomie lipca i sierpnia 2019 roku. Według naszych obliczeń nowy plan pozwoli na lepsze zagospodarowanie działki i osiągnięcie ok 2180 m2 PUM.

FRAGMENT RYSUNKU PLANU

KARTA TERENU

CAŁY PLAN

MAPA GEODEZYJNA

Cena:

2.180.000 zł + VAT, czyli 1000zł/m2 PUM

 

Kontakt:

DartDG Staszak Kełpiński s.j.
AStaszak@dartdg.pl;
Adam Staszak; 0 501 012 986

 

 

Nieruchomość powróciła do rąk właścicieli dzięki działaniom

Kancelarii Reprywatyzacyjnej: