Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest DART DG spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy u. Jaśkowa Dolina 4/3.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b, c, f Ogólnego  Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27.04.2016r. ( RODO ) w celu realizacji  umowy. 

Administrator danych nie udostępnia Państwa danych.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.